Ενημέρωση για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ θα πραγματοποιηθεί στις 29/08/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης (Πανεπιστημιούπολη 1).

Προκειμένου να τηρηθούν οι απαραίτητες από το νόμο διαδικασίες, παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα θέματα προς έγκριση από την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών έως και τις 23/08/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.