Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών