Ενημέρωση για την 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών