Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109629/10-06-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών ανταποδοτικών υποτροφιών με τρεις προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο του έργου «SmartPV: Ανάπτυξη Συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109629/10-06-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών ανταποδοτικών υποτροφιών με τρεις προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο του έργου «SmartPV: Ανάπτυξη Συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109629/10-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών ανταποδοτικών υποτροφιών με τρεις προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο του έργου «SmartPV: Ανάπτυξη Συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση