Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109556/07-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας – Φλεξογραφίας με Βάση το Γραφένιο_Graphein»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109556/07-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας – Φλεξογραφίας με Βάση το Γραφένιο_Graphein»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 109556/07-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας – Φλεξογραφίας με Βάση το Γραφένιο_Graphein»

– Έντυπο πρότασης

 – Υπεύθυνη Δήλωση