Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 108668/28-05-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 108668/28-05-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 108668/28-05-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του  Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση