Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39056/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας – Φλεξογραφίας με Βάση το Γραφένιο_GRAPHEIN»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39056/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας – Φλεξογραφίας με Βάση το Γραφένιο_GRAPHEIN»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39056/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας – Φλεξογραφίας με Βάση το Γραφένιο_GRAPHEIN»

Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο πρότασης