Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101065/11-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ: «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής» σε σύμπραξη με το πανεπιστήμιο Κingston University London του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της Μηχανολογίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101065/11-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ: «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής» σε σύμπραξη με το πανεπιστήμιο Κingston University London του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της Μηχανολογίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101065/11-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ: «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής» σε σύμπραξη με το πανεπιστήμιο Κingston University London του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της Μηχανολογίας»

Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο πρότασης