«Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (εργαστηριακή κλωστική μηχανή), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Καινοτόμα νυφικά φορέματα και βαπτιστικά ρούχα από ύφασμα ροδάκινου με οικολογική συνείδηση”».

«Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (εργαστηριακή κλωστική μηχανή), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Καινοτόμα νυφικά φορέματα και βαπτιστικά ρούχα από ύφασμα ροδάκινου με οικολογική συνείδηση”».

«Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων
(εργαστηριακή κλωστική μηχανή), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Καινοτόμα νυφικά φορέματα
και βαπτιστικά ρούχα από ύφασμα ροδάκινου με οικολογική συνείδηση”

Τεύχος Διακήρυξης

Τ.Ε.Υ.Δ.