Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης μεθοδολογίας εξαγωγής κυτταρίνης από υπολείμματα ροδάκινων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Καινοτόμα νυφικά φορέματα και βαπτιστικά ρούχα από ύφασμα ροδάκινου με οικολογική συνείδηση”

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης μεθοδολογίας εξαγωγής κυτταρίνης από υπολείμματα ροδάκινων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Καινοτόμα νυφικά φορέματα και βαπτιστικά ρούχα από ύφασμα ροδάκινου με οικολογική συνείδηση”

Τεύχος Διακήρυξης

Τ.Ε.Υ.Δ.