Όργανα διοίκησης και διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε.

Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι:

    1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
    2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα (9), με απόφασή της μπορεί να συγκροτείται Ειδικό Επταμελές Όργανο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από πέντε μέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της.

 

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΜΟΔΥ) είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 930/27-10-2021, είναι η εξής:

Πρόεδρος Ιωάννης Καλδέλλης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητής
Αντιπρόεδρος Πέτρος Καλαντώνης Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Εκπρόσωπος Παναγιώτης Παπαγέωργας Καθηγητής
Αναπληρωτής Σταύρος Καμινάρης Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
Εκπρόσωπος Ιωάννης Βαλαής Καθηγητής
Αναπληρωτής Γεώργιος Φούντος Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Εκπρόσωπος Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Καθηγητής
Αναπληρωτής Γεώργιος Πρινιωτάκης Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Εκπρόσωπος Δημήτριος Μάγος Καθηγητής
Αναπληρωτής Πάρις Μαστοροκώστας Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Εκπρόσωπος Βασίλειος Ανδριτσάνος Αναπλ. Καθηγητής
Αναπληρωτής Γεώργιος Χλούπης Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εκπρόσωπος Κοσμάς Καββαδίας Αναπλ. Καθηγητής
Αναπληρωτής Κωνσταντίνος Στεργίου Καθηγητής
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
Εκπρόσωπος Αντώνιος Χατζηαποστόλου Αναπλ. Καθηγητής
Αναπληρωτής Δημήτριος Κουμπογιάννης Αναπλ. Καθηγητής

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εκπρόσωπος Γεώργιος Βαρελίδης Καθηγητής
Αναπληρωτής Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής

 

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Εκπρόσωπος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Μάρκος Δενδρινός Καθηγητής

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκπρόσωπος Γεώργιος Πιερράκος Καθηγητής
Αναπληρωτής Ανδρονίκη Κάβουρα Καθηγήτρια

 

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Εκπρόσωπος Πέτρος Καλαντώνης Καθηγητής
Αναπληρωτής Αριστείδης Παπαγρηγορίου Αναπλ. Καθηγητής

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Εκπρόσωπος Χαρίσιος Ασημόπουλος Καθηγητής
Αναπληρωτής Αικατερίνη Μανιαδάκη Καθηγήτρια

 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εκπρόσωπος Μιλτιάδης Χαλικιάς Καθηγητής
Αναπληρωτής Δημήτριος Σταυρουλάκης Καθηγητής

 

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Εκπρόσωπος Ελένη Μουσένα Επικ. Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Τρυφαίνη Σιδηροπούλου-Κανέλλου Καθηγήτρια

 

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Εκπρόσωπος Σπυρίδων Νομικός Καθηγητής
Αναπληρωτής Σπυρίδων Σιάκας Επικ. Καθηγητής

 

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Εκπρόσωπος Παναγιώτης Πάγκαλος Αναπλ. Καθηγητής
Αναπληρωτής Σωκράτης Γιαννούσης Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Εκπρόσωπος Γεώργιος Φακορέλλης Αναπλ. Καθηγητής
Αναπληρωτής Κωνσταντίνος Χούλης Καθηγητής

 

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Εκπρόσωπος Αθανάσιος Αραβαντινός Καθηγητής
Αναπληρωτής Νκόλαος-Ιωάννης Αποστολόπουλος Λέκτορας Εφαρμογών

 

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Εκπρόσωπος Αθανασία Βαρβαρέσου Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Αναστάσιος Κριεμπάρδης Αναπλ. Καθηγητής

 

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Εκπρόσωπος Αρετή Λάγιου Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Κωνσταντίνα Τσαμπούκου-Σκαναβή Καθηγήτρια

 

Τμήμα Εργοθεραπείας
Εκπρόσωπος Ιωάννα Τζονιχάκη Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Ιωάννα-Γιαννούλα Κατσούρη Επικ. Καθηγήτρια

 

Τμήμα Μαιευτικής
Εκπρόσωπος Αικατερίνη Λυκερίδου Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Πέτρος Νικολαΐδης Καθηγητής

 

Τμήμα Νοσηλευτικής
Εκπρόσωπος Γεωργία Φασόη Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου Καθηγήτρια

 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Εκπρόσωπος Γεώργιος Παπαθανασίου Καθηγητής
Αναπληρωτής Γεώργιος Γεωργούδης Καθηγητής

 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Εκπρόσωπος Αναστασία Κανέλλου Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Βασίλειος Σπηλιώτης Καθηγητής

 

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
Εκπρόσωπος Γεώργιος Μπανίλας Αναπλ. Καθηγητής
Αναπληρωτής Ιωάννης Παρασκευόπουλος Καθηγητής

 

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
Εκπρόσωπος Ελένη Πατσουλά Αναπλ. Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Ευστρατία Σίμου Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Ειδικό Επταμελές Όργανο

Πρόεδρος Ιωάννης Καλδέλλης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητής
Αντιπρόεδρος Πέτρος Καλαντώνης Καθηγητής

 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωτικά Μέλη
Παναγιώτης Παπαγέωργας Καθηγητής Γεώργιος Βαρελίδης Καθηγητής
Αθανασία Βαρβαρέσου Καθηγήτρια Γεωργία Φασόη Αναπλ. Καθηγήτρια
Αρετή Λάγιου Καθηγήτρια Αναστασία Κανέλλου Καθηγήτρια
Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη Καθηγήτρια Γεώργιος Φακορέλλης Αναπλ. Καθηγητής
Γεώργιος Μπανίλας Αναπλ. Καθηγητής Χαρίσιος Ασημόπουλος Αναπλ. Καθηγητής

Ορισμός Ειδικού Επταμελούς Οργάνου : ΦΕΚ τ.Β 5869/15.12.2021