Οδηγός Χρηματοδότησης & Διαχείρισης

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

ΦΕΚ 6061/τ.Β/22-12-2021 (Απόφαση Αριθμ. 112000)

 

 

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ΠΑ.Δ.Α. (pdf)

 

 

Προηγούμενες Εκδόσεις :