OLD_Αρμοδιότητες Λογιστηρίου

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ του Λογιστηρίου είναι οι παρακάτω:

  • λογιστική διαχείριση ενταλμάτων (καταχωρήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα και εκκαθάριση ενταλμάτων, όπως περιγράφονται στη ροή εργασιών),
  • παρακολούθηση των τραπεζικών συναλλαγών και των καταθέσεων (on line),
  • αποδόσεις ενταλμάτων προπληρωμής,
  • αποδόσεις κρατήσεων ασφαλιστικών ταμείων, φόρων, ΦΠΑ,
  • συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, βεβαιώσεις αποδοχών, βεβαιώσεις προμηθευτών, οριστική Δήλωση ΦΜΥ,
  • μισθοδοσία ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
  • ενημέρωση και έλεγχος λογιστικών εγγραφών,
  • συνεργασία με ορκωτούς ελεγκτές στον ετήσιο οικονομικό έλεγχο,
  • αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.