OLD_Αρμοδιότητες Γραμματείας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΕΛΚΕ έχει συνοπτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του ΕΛΚΕ,
  • προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών κάθε ερευνητικού έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται στον εγκεκριμένο  προϋπολογισμό του έργου,
  • εξυπηρετεί γραμματειακά την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται σε αυτήν για θέματα της αρμοδιότητάς της,
  • μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών,
  • υποστηρίζει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους στη διαχείριση των ερευνητικών έργων,
  • τηρεί αρχείο των εκθέσεων ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων μέσω ΕΛΚΕ έργων,
  • ενημερώνει τους διοικητικούς φακέλους των έργων,
  • εκδίδει βεβαιώσεις Συνεργατών του Ειδικού Λογαριασμού,
  • τηρεί το πρωτόκολλο διαχείρισης της αλληλογραφίας και  το αρχείο της,
  • διεκπεραιώνει τα εισερχόμενα έγγραφα και καταχωρεί διοικητικά στοιχεία και κινήσεις έργων στο μηχανογραφικό σύστημα.