Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102365/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102365/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102365/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση