Αλλαγή ώρας της 9ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ